DBH 1 / 1º E.S.O.

Bigarren Hezkuntzako lehen zikloko ikasleentzako HTB proposamenak curriculumeko gaia jorratzen du: Hizkuntzak eta Hiztunak, alegia. Ikasleek azalpen testuak bai ahozkoak bai idatzizkoak landu eta gaztelaniaz hizkuntzei buruzko ahozko azalpena burutuko dute eta euskaraz, testu-tipo bereko beste testu-genero bat jorratuko dute, informazio-panela, alegia.

La propuesta TIL para el primer ciclo de educación secundaria obligatoria tiene como eje un tema curricular: las lenguas y los hablantes. Los alumnos y alumnas  realizarán una exposición oral en castellano y en euskara trabajarán el tema y elaborarán un panel informativo.

Behean dituzue Donostiako Belen ikastetxeko ikasleen ezkoizpenak.

Belén Ikastetxea de Donostia

Exposición oral sobre las lenguas

 

Anuncios